Avukat

twitter-512x512
293461fb25ce9c7c449e24d43792ae2f
linkedinlogo
official_logo_of_the_justice_party_(united_states)

 

Elvan Bağ Canbaz

12_meds-world

Avukatlık Hakkında

 

"Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder." (Av. K. m.1)

Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Avukat bu amaçla hukukî bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.(Av. K m.2)

library